Geschiedenis

De Heterense tafeltennisclub is opgericht in 1971. Een belangrijke drijvende kracht achter de oprichting was Det Keuken, de uitbater van de sportzaal “De Rauwendaal”. Enkele leden van het eerste uur, die nog steeds lid zijn, zijn onder andere Cor Das en Ben Oexman. Hoewel we begonnen in De Rauwendaal, was het uiteindelijke doel om ons eigen onderkomen te hebben.

Na enkele jaren in De Rauwendaal moesten we op zoek naar een andere locatie, omdat De Rauwendaal tot een multifunctionele ruimte werd verbouwd. De geplande ruimte was niet geschikt voor onze sport, en dus begonnen we onze zoektocht naar een nieuwe locatie. We konden niet langer met de jeugd op zaterdag terecht in de sportzaal van De Rauwendaal, dus vonden we voor de jeugd de oude Katholieke School waar ze op zaterdag competitie konden spelen.

Later verhuisden we naar het Wapen van Heteren, waar het zaaltje erachter werd omgebouwd tot een tafeltenniswalhalla, zij het zonder kleedkamers. Omdat de benodigde vergunningen niet werden verkregen, bleven we zoeken naar een eigen locatie. Na drie jaar in het Wapen van Heteren kwam er een melding van Cor Das dat er twee noodlokalen beschikbaar waren van de Koningin Julianaschool. Het bestuur ondernam direct actie richting de politiek, en met hulp van een politieke partij tijdens de verkiezingen werd het mogelijk ons te ondersteunen.

Na de deelname van onze toenmalige voorzitter Frans van Balgooi aan de commissievergadering leek het erop dat ons gevierde plan niet doorging. Echter, na de raadsverkiezingen werd duidelijk dat Gemeentebelangen en de PvdA de eigen zaal voor HTTC’71 zouden realiseren. We konden de zalen voor 10 jaar huren.

Met man en macht werd er gewerkt om de ruimte op te knappen, soms zelfs zeven dagen per week. Waar mogelijk werden oude afkomende spullen voorzichtig gesloopt om hergebruikt te worden. Na een half jaar konden we overgaan tot de opening van onze nieuwe locatie in 1991, met een geweldige receptie voor de genodigden. De opening werd verricht door de toenmalige wethouder, en er was ook een demonstratie van tafeltennistopper Trinko Keen, die zijn eerste successen in de tafeltennissport behaalde bij HTTC’71.

Vijftien jaar hebben we kunnen genieten van ons eigen onderkomen, waarbij het ledental steeds fluctueerde tussen de 40 en 70, met in de topjaren 80 leden. De herinrichting van de gemeente dwong ons te verhuizen naar de sportaccommodatie ’t Binnenveld aan de Flessestraat. Onze toenmalige voorzitter Cees van der Lindeloof mocht meepraten over hoe onze ruimte eruit zou moeten zien.

In eerste instantie maakten we alleen gebruik van de multifunctionele ruimte, maar later kwam daar de fysiotherapie bij. Na elke training of wedstrijd moesten we de ruimte weer leegmaken voor ander gebruik. Tot vorig jaar (zomer 2015) kwam er een andere ruimte binnen de accommodatie beschikbaar en trad de gemeente met ons in contact om te vragen of we mogelijk geïnteresseerd waren. We hebben direct gebruikgemaakt van het voorstel en hebben bijna weer een eigen zaal, met als enige voorwaarde dat we alleen de afgesproken uren mogen spelen. Het opruimen van alle spullen behoort tot het verleden.

Dat de nieuwe locatie ook nieuwe inspiratie brengt, hadden we niet verwacht. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het eerste team in 2016 de 1e klasse van de afdeling bereikt. Wilco van Alst, Marco Knaap, Andre Jansen en Lennaart Springvloed-Dubbeld hebben dit gerealiseerd. Met deze voorwaarden valt goed te leven, en de toekomst ziet er dan ook goed uit voor onze vereniging HTTC’71.