Geschiedenis

De Heterense tafeltennisclub is opgericht in 1971. Grote animator van dat moment was de Det Keuken, uitbater van de sportzaal “De Rauwendaal”. Ledenvergadering van het eerste uur die nu nog steeds lid zijn, zijn o.a. Cor Das en Ben Oexman. Er werd gespeeld in de sportzaal maar de doelstelling was te komen tot een eigen onderkomen. Na enkele jaren in De Rauwendaal, moesten we op we op zoek naar een ander onderkomen daar De Rauwendaal tot een multifunctionele ruimte werd verbouwd. In de nieuwe opzet was de geplande ruimte voor onze sport niet geschikt en moesten we wel op zoek naar een andere locatie. Win konden met de jeugd op zaterdag niet terecht in de sportzaal van de De Rauwendaal en vonden voor de jeugd op zaterdag de oude Katholieke School. Hire kon de jeugd op zaterdag competitie spelen. Later kwamen wij terecht in het Wapen van Heteren. Het zaaltje erachter werd verbouwd tot tafeltenniswalhalla echter zonder kleedkamers. Ok omdat hiervoor niet de benodigde vergunningen door de uitbater werden verkregen zijn we blijven zoeken naar een eigen locatie. Na 3 jaar het wapen van Heteren kwam een melding van Cor Das dat er een 2-tal noodlokalen beschikbaar kwamen van de Koningin Julianaschool. Direct werd door het bestuur actie ondernomen richting de politiek. Het was net de tijd van de verkiezingen en de partij die in de lift zat, voelde wel iets om ons te helpen. Na deelname van onze toenmalige voorzitter Frans van Balgooi aan de commissie vergadering leek het er op dat het door ons zo bejubelde plan niet door zou gaan. Echter na de raadsverkiezingen werd duidelijk dat de Gemeentebelangen en de PvdA de doorgang van de eigen zaal voor HTTC’71 zouden realiseren. We konden de zalen voor 10 jaar huren. Metman en macht is toen gewerkt om de boel op te knappen, soms 7 dagen in de week. Daar waar mogelijk werden oude afkomende spullen voorzichtig gesloopt om hergebruikt te worden. Na een half jaar konden we overgaan tot de opening van onze nieuwe locatie in 1991 met een geweldige receptie voor de genodigden waarbij de opening werd verricht door de toenmalige wethouder. Er werd tevens een demonstratie gegeven door tafeltennistopper Trinko Keen die zijn eerste sporen in de tafeltennissport bij HTTC’71 in de jeugd realiseerde. 15 jaar hebben we kunnen genieten van ons eigen onderkomen waarbij het ledental steeds weer fluctueerde tussen de 40 tot 70. Met in de top jaren 80 leden. De herinrichting van de gemeente noodzaakte ons te verhuizen naar de sportaccommodatie ’t Binnenveld aan de Flessestraat. Onze voorzitter van dat moment Cees vd Lindeloof mocht mee praten hoe onze ruimte eruit zou moeten zien. In eerste instantie maakte we alleen van multifunctionele ruimte gebruik maar later kwam daar de fysiotherapie bij en moesten we na elke training of wedstrijd de ruimte weer leeg maken voor ander gebruik. Tot vorig jaar (zomer 2015) een andere ruimte binnen de accommodatie leeg kwam en de gemeente met ons in contact trad of wij mogelijk geïnteresseerd waren. We hebben direct gebruik gemaakt van het voorstel en hebben bijna nu weer een eigen zaal met dien verstande dat we alleen de afgesproken uren mogen spelen. Echter het opruimen van alle spullen in de zaal behoort tot het verleden. Dat de nieuwe locatie ook nieuwe inspiratie brengt hadden we niet verwacht. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het eerste team de 1e klasse van de afdeling in 2016 bereikt. Wilco van Alst, Marco Knaap, Andre Jansen en Lennaart Springvloed-Dubbeld hebben dit gerealiseerd. Met deze voorwaarden valt goed te leven en de toekomst ziet er dan ook goed uit voor onze vereniging HTTC’71.